PARÉZA OBLIČEJE

Paréza obličeje (faciální paréza) je onemocnění, které je spojeno s poruchou funkčnosti VII. mozkového nervu.

Tento nerv, který se nazývá lícní, má spletitou dráhu, inervuje až 20 svalů a skládá se z parasympatických, somatických senzorických, motorických a branchiomotorických vláken. Míra projevu faciální parézy se odvíjí od příčiny onemocnění, které může být dočasné, či trvalé. Metody chirurgické rekonstrukce obličeje při faciální paréze lze rozdělit do dvou skupin: statické a dynamické. Zatímco dynamický přístup se zabývá funkčností, statický přístup se soustředí na korekci obličejových deformit. Vždy se však jedná o velice náročný chirurgický zákrok, který trvá přes 12 hodin a jehož výsledky jsou omezené. Díky speciálním a jedinečným nitím Aptos je však možné vylepšit jak symetrii, tak funkčnost obličeje. Nitě Aptos umístěné do podkožní tkáně umožňují tkáň v postižených místech zvednout, zafixovat či zvětšit její objem.
 

MINIMÁLNĚ INVAZIVNÍ POSTUPY, KTERÉ VYVINULA SPOLEČNOST APTOS, MAJÍ ZMÍRNIT FUNKČNÍ A ESTETICKÉ PROBLÉMY SPOJENÉ S OBRNOU OBLIČEJE BEZ AGRESIVNÍCH ZÁKROKŮ.

Indikace k použití metody Aptos:

  • Asymetrie obličeje
  • Paréza obličeje, která se nelepší déle než jeden rok
  • Elektromyograficky stanovená absence elektrického a stupňovaného potenciálu
  • Potřeba korekce po operaci

Společnost Aptos nejen že vyvinula minimálně invazivní technologii k léčbě pacientů s obrnou obličeje, ale spustila též program, který má pomoci pacientům po celém světě zdarma.

K získání nití Aptos zdarma je nutné, aby:

  • měl lékař certifikát od společnosti Aptos
  • lékař provedl zákrok zdarma
  • lékař poskytl snímky pacienta pořízené v souladu se Zásadami fotografování pacientů s obrnou obličeje a doporučeními členů Společnosti Charlese Bella (viz níže)
  • pacient poskytl informovaný souhlas, v němž potvrzuje, že má parézu obličeje, která se již déle než jeden rok nelepší
  • byla z elektromyografických dat patrná absence elektrického a stupňovaného potenciálu
  • byla k dispozici diagnóza od uvedeného neurologa.