Abstrakt

V posledních letech je značný zájem o minimálně invazivní zákroky. Jednou z nejčastějších metod liftingu měkkých tkání v oblasti obličeje je niťový lifting. Trh nabízí celou škálu nití z různých materiálů a v různých konfiguracích.

Cíl: Tento článek přináší porovnání dvou různých materiálů používaných při výrobě nití podle jejich terapeutické účinnosti, doby nutné k zotavení a bezpečnosti.
Metody: Studie byla prováděna na čtyřměsíčních selatech o hmotnosti 40 kg.
Výsledky: Výsledky histologických studií ukázaly účinnost použití materiálů z PLA a PLA HA 1 % oproti kontrolní skupině. Materiál PLA HA 1 % přinášel však oproti materiálu PLA určité výhody. Především byl více bioinertní, a díky tomu se nedostavila lokální reakce na implantát.
Závěr: Materiál PLA HA 1 % podle výsledků studie předčil materiál PLA v tom, že zajišťoval kolagenezi a tvorbu vláken elastinu, a měl tak na pleť výraznější „omlazující“ účinek již krátce po implantaci nití.
Klíčová slova: stárnutí pleti, niťový lifting, kyselina polymléčná, polykaprolakton, kyselina hyaluronová, neokolageneze

PDF available below.