Abstrakt

Úvod: Při plastických operacích kůže je poměrně často nutné odstranit celkem rozsáhlou oblast kůže vykazující patologickou modifikaci. Někdy se šití takto vzniklé rány neobejde bez výrazného zhojení jejích okrajů, což je příčinou různých komplikací (dehiscence, nekróza okrajů rány, vznik hypertrofických jizev nebo stažených jizev způsobujících deformity atd.) Proto se v takových případech připravuje předoperační plán, jehož součástí je výběr metody uzavření rány po zákroku (mikrochirurgická transplantace volného laloku, plastika s použitím volného laloku, metoda lokální plastiky), nebo se zákrok provádí ve dvou fázích (dermotenze).

Cíl: Vyvinout metodu šití operačních ran (nebo ran s jinou etiologií) zajišťující rovnoměrné hojení okrajů po celé délce rány.

Materiál a postup: Prezentace nového chirurgického postupu šití ran v kůži zajišťujícího rovnoměrné hojení okrajů po celé délce rány bez použití napínacích stehů na okrajích rány. Tato metoda byla od roku 2008 použita v 9 případech, z toho v 5 případech se jednalo o estetické zákroky, ve 3 případech o plastiku kůže a v jednom případě o akutní zranění.

Výsledky a diskuse: Byly prezentovány klinické výsledky hojení ran různé povahy a tvaru, které byly šity danou metodou. Získané výsledky se posuzují z hlediska funkčního i estetického. Na základě zkušeností jsou pak navrženy pokročilé indikace pro použití této metody.

Závěr: Prezentovaná metoda šití ran se může stát primárním postupem.

Přečtěte si celý článek online zde: The Case PDF

28. září 2017